Prova Feevy BLANC

Prova de FEEVY ... llistat

<script src="http://www.feevy.com/code/8174/open-css" type="text/javascript"></script>

(veig que el nou blogger trenca el codi de Feevy !!)CODI OPML per crea aquest feevy


<opml>
<head>
<title>Feevy OPML</title>
<datecreated>Thu Jun 16 12:02:15 +0200 2011</dateCreated>
</head>
<body>
<outline xmlurl="http://badalonaesmou.blogspot.com/feeds/posts/default" htmlurl="http://badalonaesmou.blogspot.com/" title="Badalona es mou !!"/>
<outline xmlurl="http://catalunyaesmou.wordpress.com/feed/" htmlurl="http://catalunyaesmou.wordpress.com" title="Catalunya es mou! Una plataforma per a la comunicaci&#243; entre els i les membres de la Comunitat Educativa"/>
<outline xmlurl="http://elpratesmou.blogspot.com/feeds/posts/default" htmlurl="http://elpratesmou.blogspot.com/" title="El Prat es mou"/>
<outline xmlurl="http://laltpenedesesmou.blogspot.com/feeds/posts/default" htmlurl="http://laltpenedesesmou.blogspot.com/" title="L'ALT PENED&#200;S ES MOU"/>
<outline xmlurl="http://ampashospitalet.wordpress.com/feed/" htmlurl="http://ampashospitalet.wordpress.com" title="Ampas de L'Hospitalet"/>
<outline xmlurl="http://noretalls.blogspot.com/feeds/posts/default" htmlurl="http://noretalls.blogspot.com/" title="Dimecres, al carrer"/>
<outline xmlurl="http://9barrisesmou.blogspot.com/feeds/posts/default" htmlurl="http://9barrisesmou.blogspot.com/" title="Nou barris es mou"/>
<outline xmlurl="http://gavaesmou.blogspot.com/feeds/posts/default" htmlurl="http://gavaesmou.blogspot.com/" title="GAV&#192; ES MOU"/>
<outline xmlurl="http://elmasnoudiuprou.blogspot.com/feeds/posts/default" htmlurl="http://elmasnoudiuprou.blogspot.com/" title="El Masnou es mou."/>
<outline xmlurl="http://resdesensat.wordpress.com/feed/" htmlurl="http://resdesensat.wordpress.com" title="ResDeSensat"/>
<outline xmlurl="http://castelldefelsesmou.blogspot.com/feeds/posts/default" htmlurl="http://castelldefelsesmou.blogspot.com/" title="Castelldefels es mou!"/>
<outline xmlurl="http://elbaixesmou.blogspot.com/feeds/posts/default" htmlurl="http://elbaixesmou.blogspot.com/" title="el Baix es mou"/>
<outline xmlurl="http://lapublicaesmou.blogspot.com/feeds/posts/default" htmlurl="http://lapublicaesmou.blogspot.com/" title="L'ensenyament p&#250;blic es mou!"/>
</body>
</opml>